TAPDK' NUN SATIŞ BELGESİ VE SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAKTIR.

TAPDK' NUN SATIŞ BELGESİ VE SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAKTIR.
Bakanlığımız ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu(TAPDK) arasında tütün mamulü,alkol ve alkollü içki satıcıları tarafından yapılacak,satış belgesi ve nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi başvurularının kabulü,mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi,belgelerin düzenlenmesi ve ilgililerine teslimine ilişkin usul ve esaslarınbelirlenmesi konularını kapsayan’’Satış Belgesi İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Protokol’’ 25.11.2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.Buna göre 26.12.2013 tarihi itibariyle satış belgesi verme işlemleri valilikler tarafından yürütülecektir.Satış Belgesi işlemlerine ait sekretarya görevi ise İl ve İlçe Gıda ,Tarımve Hayvancılık Müdürlüklerince yerine getirilecektir.Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren işletmelere ait Satış Belgelerinin düzenlenmesi,mevcut belgesi olanlara süre uzatım işleminin yapılması ve mevcut belgelerde adres değişikliği vb.durumlarda yapılacak olan güncelleme işlemleri İl Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 20.01.2014 10:53

1)YENİ BAŞVURUDA BULUNACAKLAR

 

Satış Belgesi başvurusunda bulunacak olan Gerçek Kişi, Tüzel Kişilik(Şirket), Dernek, Adi Ortaklık, Kamu Kurum Ya Da Kuruluşu veya Askeri Birlikler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun resmi internet sitesinden kendileri için uygun olan başvuru formunu doldurup ,belge bedellerini Ziraat Bankasının Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırıp ekte belirtilen belgelerin  asıllarıyla ve sistem tarafından verilecek olan başvuru referans numarasıyla İl Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

2)SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ

Mevcut belgeleri için süre uzatımı yapacak olanlar,mevcut kurum sicil numaralarıyla Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına süre uzatım bedelini ödedikten sonra dekontun aslı ve belgeleriyle İl Müdürlüğümüze müracaat edeceklerdir. Kurum tarafından 2003 – 2013 yılları arasında düzenlenen ve geçerliliğini korumakta olan satış belgeleri için 02/01/2014 – 31/03/2014 tarihleri arasında 2014 yılı süre uzatım işlemi gerçekleştirilecektir. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlem bedellerini Kurum hesabına yatırmayan satıcılar 01/04/2014 tarihi itibariyle yeni ürün (tütün mamulü / alkollü içki) tedarik edemeyecek, mevcutlarındaki ürünleri Nisan ayı sonuna kadar belgelerinin verdiği yetki çerçevesinde tasfiye edeceklerdir. 01/05/2014 tarihi itibariyle ürün satışına devam ettikleri tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatta öngörülen idari yaptırımlar uygulanacaktır.

3)SATICILIK TÜRÜ DEĞİŞİKLİĞİ

 

*PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ İÇİN:

 

Tütün mamulü ve alkollü içki (sicil no uzantısı “P” olan) perakende satış belgesi sahipleri, mevcut belgelerini Tütün mamulü (sicil no uzantısı “PT” olan) perakende satış belgesi olarak değiştirmek için; mevcut belgeleri  ve talep değişikliği dilekçeleri  ile İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklar,İl Müdürlüğümüzce yeni belgelerinin düzenlenmesinin ardından, belge sahibi işlemin yapıldığını takip eden Pazartesi ve sonrası Ziraat Bankasına başvurmalı ve yeni kurum sicil numarasını beyan ederek süre uzatım işlem bedelini kurum hesabına yatırmalı daha sonra da belgesinin arka kısmını mühürletmek üzere yeniden müdürlüğe başvurmalıdır. 


*TOPTAN SATIŞ BELGELERİ İÇİN:

 

Tütün mamulü ve alkollü içki (sicil no uzantısı “T” olan) toptan satış belgesi sahipleri, mevcut belgelerini Tütün mamulü (sicil no uzantısı “TT” olan) toptan satış belgesi olarak yada Alkollü İçki (sicil no uzantısı “Tİ” olan) toptan satış belgesi olarak değiştirmek için satıcı ;mevcut belgesi ve talep değişikliği dilekçesi  ile İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacak,İl Müdürlüğümüzce yeni belgesinin düzenlenmesinin ardından, belge sahibi işlemin yapıldığını takip eden Pazartesi ve sonrası Ziraat Bankasına başvurmalı ve yeni kurum sicil numarasını beyan ederek süre uzatım işlem bedelini  kurum hesabına yatırmalı daha sonra da belgesinin arka kısmını mühürletmek üzere yeniden müdürlüğe başvurmalıdır. 

TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞ BELGESİ SAHİBİ OLUP  BU ÜRÜN GRUPLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ SATMAYAN ve SATMAYACAK OLAN SATICILARIN DİKKATİNE

Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” veya “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi” sahibi olmasına rağmen, halihazırda bahis konusu ürün gruplarından (tütün mamulü /  alkollü içki) herhangi birinin satışını yapmayan ve daha sonra da satışını yapmak istemeyen satıcıların talep etmeleri halinde, 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmadan önce talep dilekçeleri ve mevcut satış belgeleri ile birlikte il müdürlüğümüze  başvuruda bulunmaları ve mevcut belgelerini, satışını yaptıkları ürüne uygun satış belgesi (Tütün Mamulü Perakende / Toptan Satış Belgesi ya da Alkollü İçki Perakende / Toptan Satış Belgesi) ile değiştirmeleri mümkün bulunmaktadır. Halihazırda tütün mamulü ya da alkollü içki satışı yapmadığını ve ileride de yapmak istemediğini beyan ederek belgesini değiştirmek isteyen satıcılarınbaşvuruları Şubat ayı sonuna kadar kabul edilecektir.Şubat ayı sonuna kadar belge değiştirme işlemi yapmış satıcıların 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini, değişiklik yaptıkları tarihten sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren ve yeni Kurum sicil numaralarını beyan ederek Kurum hesabına yatırmaları gerekecektir. Bu şekilde belge değişimi yapacak olan satıcıların 30/06/2014 tarihine kadar yaptırılması zorunlu “belge ayrıştırılması” işlemini yapmasına gerek kalmayacaktır.

TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE ve TOPTAN SATIŞ BELGESİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 

(BELGE AYRIŞTIRMA İŞLEMİ)

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03/12/2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01/01/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme gereğince, tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren ve  31/12/2013 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan (sicil no uzantısı “P” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi ve (sicil no uzantısı “T” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi sahiplerinin süre uzatım işlem bedelini 31/03/2014 tarihine kadar Kurum hesabına yatırmaları ve belgeleri için 2014 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştirmeleri, süresi içinde süre uzatım işlem bedelini yatırdıktan sonra 30/06/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini il müdürlüğümüze teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyetleri için ayrı ayrı düzenlenecek olan satış belgelerini teslim almaları zorunludur.


Etiketler: BAYBURT SON HABER

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.